Počítače KM

Pro soukromé osoby i podniky

počítače km

Čištění chlazení

Čištění chlazení počítače je důležitou údržbou pro zajištění optimálního výkonu a životnosti zařízení. Pravidelně by měla být čištěna ventilátory, chladiče a filtry od prachu a nečistot. K čištění lze použít stlačený vzduch, jemné štětce nebo vysavač s nastavením na nízký výkon. Při čištění je nutné vypnout počítač a odpojit ho od elektrické sítě. Pokud není čištění prováděno pravidelně, může dojít k přehřátí, zpomalení výkonu nebo dokonce k poškození komponenty.