Počítače KM

Pro soukromé osoby i podniky

počítače km

Instalace a Reinstalace

Instalace a reinstalace operačního systému je proces, kdy se na počítač nainstaluje operační systém. Tento proces může být proveden z různých důvodů. Jako například při nákupu nového počítače, při výměně poškozeného disku nebo při rekonfiguraci počítače. Během instalace je nutné zvolit druhy operačního systému a jeho verzi, a poté nainstalovat všechny potřebné ovládače a programy. Reinstalace operačního systému znamená, že se na již nachází nainstalovaný operační systém, ale je nutné jej přeinstalovat z důvodu chyb nebo nežádoucích změn.